การบรรยายพิเศษ “การบริโภคในงานศพของอังกฤษ คริสตศตวรรษที่ 18” โดย ดร.ธีรภา ไพโรหกุล

ขอเชิญเข้าร่วม การบรรยายพิเศษของภาควิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง  “การบริโภคในงานศพของอังกฤษ คริสตศตวรรษที่ 18”

โดย ดร.ธีรภา ไพโรหกุล ในจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้อง QS 3302  เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศเมื่อวันที่ : 2016-04-11 10:36:45