กำหนดการประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?”

 

 

mail Click เพื่อ DOWNLOAD กำหนดการ (PDF)  

ประกาศเมื่อวันที่ : 2015-06-04 17:32:24