แจ้งตอบรับสำรองที่นั่งการประชุมเวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทยครั้งที่ 9

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเวทีมนุษยศาสตร์ไทยคร้ังที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" สำรองที่นั่งเพื่อรับเอกสารประกอบการประชุม (จำนวนจำกัด) โดยกดตามลิงค์เพื่อส่งแบบตอบรับ

แจ้งตอบรับเข้าร่วมการประชุมเวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทยครั้งที่ 9

 

“ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?”

27-28 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยลัยนเรศวร พิษณุโลก

 

หรือเข้าไปที่

http://goo.gl/forms/STCtK0vDZC

ประกาศเมื่อวันที่ : 2015-05-29 12:54:54