หน้าแรก >บุคลากร
 
   
 

ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร. +66 5596 1943
แฟกซ์. + 66 5596 1900

Department of History
Faculty of Social Sciences
Naresuan University
Phitsanulok 65000

Tel. +66 5596 1943
Fax. + 66 5596 1900